Unngå 5 klassiske gründerfeil

Noen få gode råd på veien til suksess

GründerNår man skal starte egen bedrift for første gang er det mange feil man garantert kommer til å gjøre – og det er greit. Det man ønsker er å ta gode valg rundt det som betyr noe, og som ikke er så enkelt å rette opp i etterkant. Vurder om våre erfaringer med etablerere kan gi deg noen tanker på hva du ønsker å unngå av klassiske gründerfeil.

1. Forstå rammevilkårene, og velg rett selskapsform
Den vanligste feilen førstegangsgründeren gjør, er å starte egen bedrift uten å være klar over hvilke rammevilkår selskapsformen gir, eller om det finnes andre og bedre alternativer.

2. Organiser ditt eierskap riktig
Når du har funnet riktig selskapsform for din virksomhet bør du vurdere hvordan du skal strukturere ditt eierskap slik at du får best handlefrihet ved en suksess.

3. Registrer firmaet tidlig, slik at alle kostnader blir med
Gründeren venter ofte med å etablere eget firma til tjenesten eller produktet skal selges. Det medfører at eventuelle kostnader i planleggingsfasen og forprosjektet ikke kan tas med i regnskapet for selskapet, da kostnadene forekom før selskapet ble etablert.

4. Skaff deg regnskapsfører dersom du ikke har kompetanse
Det å drive et selskap, uansett selskapsform, krever at man har god oversikt over selskapets økonomi. Flere forutsetninger bør være på plass for å få den ønskede oversikten.

5. Gjør godt forarbeid – hold orden og fokus
Det er hardt å starte egen bedrift, og dermed også en større premie for de som lykkes. Det å starte egen bedrift er normalt resultatet av et solid stykke arbeid, basert på personlige og faglige forutsetninger, god orden og økonomistyring, ekstremt mye vilje og stor tålmodighet.

Gjør registrering av nytt aksjeselskap raskt og enkelt. Kun kr 1.490,- for ferdige utfylte selskapsdokumenter og rask registrering hos myndighetene. Kom igang – klikk her.


Registrering av aksjeselskap – slik kommer du i gang

Registrering av nytt aksjeselskapDet er blitt enklere å stifte et aksjeselskap. Få den store oversikten over hvordan du kommer i gang med bedriften, og hvilke muligheter du har.

Flere endringer i regelverket har gjort det lettere å starte og drive aksjeselskap (AS). Blant annet er kravet til aksjekapital vesentlig redusert og man trenger ikke lenger ett varamedlem.

Gjør registrering av nytt aksjeselskap raskt og enkelt. Kun kr 1.490,- for ferdige utfylte selskapsdokumenter og rask registrering hos myndighetene. Kom igang – klikk her.

Du kan nå også i større grad styre bedriften selv. Eksempler:

  • Du kan være både daglig leder og eneste styremedlem.
  • Du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Det er fortsatt strengere formelle krav til et AS enn til et ENK (enkeltpersonforetak).

På dokumenthjelp.no går vi enda dypere inn, og ser på hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Hva du må og bør gjøre når du starter aksjeselskap

Her er rekkefølgen på det du må gjøre hvis du skal starte et aksjeselskap:

  1. Lag vedtekter.
  2. Utarbeid stiftelsesdokument.
  3. Registrer i Foretaksregisteret før virksomhetsstart.
  4. Tenk på likviditeten fra første dag. (Dette bør du gjøre.)

Bruk vår veiviser når du skal starte ditt aksjeselskap

Klikk her for å benytte deg av vårt kampanjetilbud for registrering av aksjeselskap. Vi tar kun 1.490,- eks mva. Vårt skjema er veldig enkelt, og det er ikke nødvendig å bruke flere tusen kroner på å få andre til å gjøre denne jobben.

Omdanning av ENK  til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS. Det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Viktige lenker

Det er flere offentlige nettsteder som er viktige for deg som driver AS. Nedenfor har vi listet opp noen av de mest sentrale.